Stadsingenieurs

Haaksbergerstraat

Haaksbergerstraat

Soort werkzaamheden:
herinrichting en riool vervanging. 
- om grondwateroverlast na rioolvervanging te voorkomen wordt uit voorzorg drainage naast het riool gelegd.

 Planning:
- start uitvoering: begin september 2017
- werkzaamheden gereed: eind november 2017

Informatieavond:
- 30 maart 2017

Documenten:
- informatie brief
- beantwoording vragen informatiebijeenkomst
tekening

Contactpersonen:
- projectleider: de heer A.H. Baan, bereikbaar op 053 4815517
- projectmedewerker: de heer T. Brinkmans bereikbaar op 0657937533

Aannemer:
- volgt