Stadsingenieurs & Ontwerp

Haaksbergerstraat

Haaksbergerstraat

Soort werkzaamheden:
herinrichting en riool vervanging. 
- om grondwateroverlast na rioolvervanging te voorkomen wordt uit voorzorg drainage naast het riool gelegd.

 Planning:
- start uitvoering: 4 september 2017
- werkzaamheden gereed: 1 december 2017

Informatieavond:
- 30 maart 2017

Documenten:
- informatie brief
- beantwoording vragen informatiebijeenkomst
tekening
- brief bewoners/eigenaren nieuw ontwerp herinrichting Haaksbergerstraat, d.d. 10 aug. 2017
- aangepast ontwerp

Contactpersonen:
- projectleider: de heer A.H. Baan, bereikbaar op 053 4815517
- projectmedewerker: de heer T. Brinkmans bereikbaar op 0657937533
- projectleider uitvoering: A.H. Bolt, bereikbaar op 0653838772
- toezichthouder: F. Hendriks, bereikbaar op 0651552206
- ontwerper: C. ter Braack, bereikbaar op 0620605686


Aannemer:
- Abbink Boekelo