Stadsingenieurs

Varviksweg

Varviksweg

Soort werkzaamheden:
- herinrichting en rioolvervanging

Planning:
- start uitvoering: maandag 14 september 2015
- werkzaamheden gereed: naar verwachting vrijdag 6 november 2015

Informatieavond:
- maandag 25 augustus 2014
- maandag 18 mei 2015

Documenten:
- informatieavond 25 augustus 2014: bewonersbrief
- informatieavond 25 augustus 2014: randvoorwaarden/wensen.
- informatieavond 18 mei 2015: klik hier voor de uitnodigingsbrief.
- informatieavond 18 mei 2015: beantwoording vragen inloopbijeenkomst
- informatieavond 18 mei 2015 ontwerptekening
- informatiebrief start uitoering werkzaamheden d.d. 1 september 2015

Contactpersonen:
- projectleider: de heer A.H. Baan, bereikbaar op tel.: 053 4815517
- projectmedewerker: de heer R.A. Derkzen, bereikbaar op tel.: 053 4815274

Aannemer:
- Sallandse Wegenbouw