Stadsingenieurs

Usselerrondweg-Haaksbergerstraat

Usselerrondweg

Soort werkzaamheden:
- asfaltwerkzaamheden

Planning:
- start uitvoering: 29 augustus 2016 
- werkzaamheden naar verwachting afgerond op: 4 september 2016

Documenten:
-
bewonersbrief start uitvoering werkzaamheden
- faseringstekening

Omleidingsroutes:
- tekening omleidingsroute
- tekening omleidingsroute
- tekening omleidingsroute

Contactpersonen:
- projectleider: de heer A.H. Baan, bereikbaar op 053 4815517