Stadsingenieurs

Zwering

plaatje Zwering

Soort werkzaamheden:
- het opschonen van de bestaande beek
- het aanleggen van een ontbrekende deel van de beek

Planning:
- start uitvoering werkzaamheden: voorjaar 2016

Informatieavond:
- donderdag 25 februari 2016

Documenten:
- uitnodiging inloopbijeenkomst
- overzichtstekening
- start uitvoering werkzaamheden

Contactpersonen:
- projectleider: de heer A.H. Baan, bereikbaar op tel.: 0651552232
- projectmedewerker: de heer P.J.C.M. Oude Elferink op tel.: 0620019154

Aannemer:
- volgt