Stadsingenieurs & Ontwerp

Hazendijk

Hazendijk

Soort werkzaamheden:
- vervangen riolering
- vervangen huisaansluitingen tot de kavelgrens
- aanbrengen snelheid remmende maatregelen

Planning:
- start uitvoering: begin september 2017
- werkzaamheden gereed: ca. eind oktober 2017

Inloopavond:
- dinsdag 6 juni 2017, van 18:30 tot 20:00 uur Stadsdeel Zuid, Wesselerbrinklaan 102

Documenten:
- brief uitnodiging inloopbijeenkomst
- beantwoording vragen inloopbijeenkomst
- aangepaste ontwerp tekening

Contactpersonen:
- projectleider: de heer A.H. Baan, bereikbaar op 053 4815517

Aannemer:
- volgt