Stadsingenieurs

Aanbestedingen

Voor voor meer informatie met betrekking tot de komende aanbestedingen kijk op http://aanbestedingskalender.nl/

uitslagen aanbestedingen:

- Halmaherastraat: meervoudig onderhandse aanbesteding: rioolvervanging: zie proces verbaal
  van aanbesteding.

Vanekerstraat, tussen de Deurningerstraat en de P.A. van Deldenstraatmeervoudig onderhandse 
  aanbesteding: rioolvervanging: zie proces verbaal van aanbesteding.
- reliningswerkzaamheden voor diverse riolen, meervoudig onderhandse aanbesteding, bestek
  4159, zie proces verbaal van aanbesteding.